เดี่ยวไมโครโฟน 11 อุดม แต้พานิช 2015 HD

เดี่ยวไมโครโฟน 11 อุดม แต้พานิช 2015 HD

 

 

 เดี่ยว 11 มาสเตอร์  แผ่น 1
เดี่ยว 11 มาสเตอร์  แผ่น 2

****